JOB, ØKONOMI, JOBMULIGHEDER, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Forskere kan tjene det dobbelte i udlandet

Flag 13-10-10 ~Et minuts læsning · 151 ord

Ingen professor ansat på et dansk universitet kommer nogensinde i nærheden af at tjene DKK 60.000 om måneden. Men det er der råd for. I udlandet kan danske forskere nemlig tjene det dobbelte af det, de tjener i Danmark.

Det oplyser skribenten, der selv er professor på Copenhagen Business School (CBS) i København. Caspar Rose mener, at det store lønefterslæb frister mange højtuddannede danskere til at forlade landet.

Og der er ikke længere så mange praktiske forhindringer ved at rejse til udlandet for at forske. F.eks. er arbejdssproget det samme, hvadenten en forsker arbejder på et laboratorium i København eller London: Nemlig engelsk.

Faktisk mener skribenten, at det lige frem kan være en dobbelt fordel at tage sin uddannelse i Danmark og derefter bruge den i udlandet. Indtægten kan som nævnt ganges med to, og så har uddannelsen tilmed været gratis - modsat mange andre steder i verden, lyder professorens synspunkt.

Skribentmail: