GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, LEJLIGHEDER

Selvmål af største karakter

Flag 15-04-10 ~2 minutters læsning · 344 ord

Vedr. Elite 4, Cikcilli - generalforamling. Kommentar til formand Bo Thygesens indlæg i nyhedsbrev, som jeg har sat ind på Udvandrerne:

Det er korrekt, at generalforsamlingen ikke var nogen god oplevelse, men det skyldtes udelukkende formand Bo Thygesen, som for det første ændrede på agendaen ang. valg af formand af taktiske grunde. Årsagen kan kun være, at Bo har økonomiske interesser i at være formand, da han varetager Elites interesser ved salg af boliger i ejendommen. Derudover ejer han ejendomsmæglerfirmaet 2Base, som er administrator for ejendommen til en pris, som er ca. 30% dyrere end tilsvarende, professionelle firmaer.

Vedr. generalforsamlingen blev hverken formandens beretning eller regnskab godkendt af medlemmerne. Der blev heller ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, og ingen indkomne forslag blev behandlet. Bo siger, at han vil tage forslagene op på et bestyrelsesmøde, men indkomne forslag til generalforsamlingen skal behandles på generalforsamlingen - og ikke på bestyrelsesmøde.

Grunden til, at Bo blev valgt til formand er, at han havde skaffet fuldmagter fra en person, som har 10 lejligheder, som Bo har solgt til ham. Derudover har Elite et antal usolgte lejligheder,og derfor stemte Elite naturligvis på Bo, da han varetager Elites interesser - og ikke ejendommens - det er naturligvis fuldt lovligt, men det viser, at Bo økonomiske interesser er større end interessen for ejendommen og foreningens medlemmer. Der var et alternativ til formandsposten - derfor denne store indsats for at skaffe fuldmagter.

Der er kun én person, som har varetaget ejendommens interesse indtil nu - nemlig Hans Volcke, som har arbejdet ihærdigt med at gøre alt ude og inde i orden - helt frivilligt og uden beregning. Han har ikke engang fået tak for indsatsen. Bo har høstet roserne for Hans’ arbejde. Den børnehave Bo taler om, har han selv oprettet og lever tilsyneladende godt i den. At folk efterhånden forlod generalforsamlingen er ikke så mærkeligt, da vi startede kl. 14.00 og ordstyreren gik ved 18-tiden - ingen resultater var opnået, Bo gik lidt senere uden at afslutte mødet. Jeg forlod mødet som sidste - stærkt fustreret.

Med venlig hilsen

Birger Beyer

Skribentmail: