GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BÅDE, LEDELSE, FLY, TASKER, BUREAUKRATI, AKTIER

Kontant aktion i Københavns Lufthavn

Flag 08-07-10 ~3 minutters læsning · 437 ord

SKAT København gennemførte natten mellem den 29. og 30. juni en kontrol af fem fly. På et fly med udrejse til Kayseri i Tyrkiet medbragte 79 personer 2,7 mio. kroner i kontanter.

Ferierejsende natten mellem den 29. og 30. juni blev i Københavns Lufthavn mødt af SKAT Københavns Told-Smuglerikontrol, der i samarbejde med lufthavnens security og politiet gennemførte en pengekontrols-aktion.

Formålet var at undersøge beholdningen af kontanter hos rejsende på fem fly til forskellige destinationer. Alle beløb over 10.000 euro skal anmeldes ved ind- eller udrejse fra Danmark som led i bekæmpelsen af terror og hvidvask. Alle passagerer, som medbragte mere end 8.000 kroner i kontanter, blev endvidere tjekket for gæld til det offentlige.

Alle kufferter undersøgt

Et fly med 180 passagerer til Kayseri i Tyrkiet blev udsat for en total kontrol af alle kufferter og medbragt håndbagage.

79 af passagererne havde hver over 8.000 kroner med i kontanter. Sammenlagt medbragte feriegæsterne 2,7 mio. kroner. Fire af passagererne havde mere end 10.000 euro på sig - uden at have angivet udførslen. Disse sager blev overgivet til politiet.

  • Vi fandt tre restanter med en gæld på i alt 67.000 kroner til det offentlige, men vi undrer os naturligvis over de store kontantbeløb, og hvor pengene stammer fra, siger Erling Andersen, der er direktør i SKAT København.

Sager om socialt bedrageri

Ud af de 79 passagerer med de mange kontanter var der seks kontanthjælpsmodtagere, to på dagpenge, seks på S.U., ni på sygedagpenge, 17 på pension, mens de øvrige var lønmodtagere eller selvstændige. I alt var der 39 personer, hvor der ikke var sammenhæng mellem deres indtægt og kontanter, som de havde på sig.

  • Vi arbejder nu videre med disse sager blandt andet i form af vores indsats mod sort arbejde. Endvidere vil en række sager nu blive overgivet til de rette myndigheder, og erfaringerne fra aktionen vil bl.a. blive brugt i vores tværministerielle projekt «socialt bedrageri», der skal fange snyd med offentlige ydelser, siger Erling Andersen.

Skatteminister Troels Lund Poulsen er meget tilfreds med resultaterne af SKATs pengekontrols-aktion:

  • Det er muligt, at nogle af de rejsende har sparet op til deres livs ferie. Men vi har en åbenlys mistanke om, at der både er socialt bedrageri og sort arbejde involveret. Det er ikke noget, jeg tager let på som skatteminister. Danmark har et velfærdssamfund, hvor man tager hånd om de svageste, men skattekroner skal ikke misbruges til ydelser, der bare er et supplement til en sort undergrundsøkonomi. Socialt bedrageri er usolidarisk og undergravende for fællesskabsfølelsen, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen barsler til efteråret med en stor indsats mod socialt bedrageri, og SKAT vil bidrage med erfaringerne fra kontrolaktioner.

Skribentmail:

Mere info: http://www.skat.dk/