GENERELLE, FORHOLD, KØB, SALG, EJENDOMME, SKØDER

Hvor er den ommer, Bent?

Flag 07-04-07 ~Et minuts læsning · 184 ord

Kære Bent

Hvis du havde gjort dig den ulejlighed at læse det indlæg, jeg svarede på, vil du også vide, at mit svar var på et ganske specifikt spørgsmål.

Nemlig hvad der ville ske, hvis bidragsyderen ville sælge, når han endnu ikke havde fået skøde, og han altså ikke ejede ejendommen 100 % (det var hans ord). Han mente altså, at han ejede ejenmmen en vis procentdel. Og det gør han ikke.

Det er muligt, du har læst bidragyderens spørgsmål, men så har du

ikke forstået det.

Det er indlysende, at hvis man køber i fællesskab 3, 4 el. flere ejer man hver en vis procentdel af ejendommen - men da kun, hvis man har fået skøde. Ellers ejer alle, der vil købe sammen, hver 0,00 %.

Så stadigvæk, Bent: Enten har man, eller også har man ikke ejdnomsretten. Eller lidt tydeligere: Enten har man skødet eller også har man ikke.

Og her adskiller denne sag sig fra min tidligere lidt spøjse sammenligning med en gravid kvinde sig. Så vidt vides, kan der kun være én far til et barn.

Mange venlige hilsener

Helge

Skribentmail: