BOLIG, JURA, REGLER, BUREAUKRATI, EJENDOMME, SKØDER

Tinglysningsafgift i Tyrkiet

Flag 20-11-08 ~Et minuts læsning · 172 ord

Der er kommet nye regler i Tyrkiet omkring beregning af tinglysningsafgifter ved overdragelse af fast ejendom.

I følge en bekendtgørelse af 12-7-2008 fra det tyrkiske skatteministerium skal alle ejendomsoverdragelser med virkning fra 66 2008 angives med den reelle købesum, når der sker tinglysning ved overdragelsen.

Ændringerne er gjort netop for at forhindre lave angivelser og dermed tab for staten i afgifter.

Som nogle måske kender til det, så påhviler pligten til betaling af tinglysningsafgift på i alt 3 % af købesummen med 1,5 % hos sælger og 1,5 % hos køber. Efter de nye regler skal den fulde reelle købesum angives og det er af det beløb, afgiften beregnes med 3 %.

Hvis parterne i en handel ikke oplyser den reelle købesum på tinglysningskontoret og det senere opdages af myndighederne, vil den manglende afgift blive opkrævet hos parterne med tillæg af en bøde på 25 % af det manglende beløb.

Samtidig med de nye regler er der indledt en kampagne med fokus på handler i de populære områder, hvor udlændinge køber ejendomme.

Skribentmail: