BOLIG, JURA, REGLER, EJENDOMME, SKØDER

Skødelovgivning i Tyrkiet ændret igen

Flag 14-06-12 ~Et minuts læsning · 91 ord

Den tyrkiske skødelovgivning er igen ændret med den virkning, at det p.t. ikke er muligt for udlændinge at få skøde på fast ejendom.

I følge lovændringen, som er trådt i kraft pr. 18. maj 2012 skal regeringen udarbejde en bekendtgørelse for at fastlægge rammerne for udstedelse af skøder til udlændinge.

Indtil denne bekendtgørelse er udarbejdet og godkendt må alle igangværende sager og nye sager sættes i bero. Nye ansøgninger modtages, men sættes i bero.

Dette fremgår af en cirkulæreskrivelse af 21. maj 2012 rundsendt til samtlige tinglysningskontorer fra den centrale boligstyrelse.

Skribentmail: