BOLIG, JURA, REGLER, ADVOKATER, GRUNDE, JORD, NYBYGGERI, SKØDER

Xpert-svar om skøde og iskan

Flag UDLANDSXPERTERNE 20-09-09 ~Et minuts læsning · 205 ord

Spørgsmålet om statusændring på skødet kommer med jævne mellemrum.

Der derfor grund til at præcisere, hvad retstilstanden er nu:

Der var i en tidligere lovændring fra november 2007 et krav om, at der skulle ske ændring af status på skøderne fra kat irtifaki til kat mülkiyeti. Det forudsatte en anmodning fra alle ejere i et boligkompleks eller en etageejendom.

Med mange ejere i én bygning ville det give en række praktiske problemer, ligesom ikke alle var lige villige til at ofre udgifter på det. Det gav anledning til en del debat i Tyrkiet, idet bestemmelsen samtidig pålagde de berørte ejere en bøde på 1000 TL, hvis ændringen ikke blev gennemført inden 112 09.

Loven er nu ændret, idet parlamentet den 236 09 har vedtaget en ændring, der ophæver bødebestemmelsen. Ændringen er offentliggjort i den tyrkiske Lovtidende (Resmi Gazete) den 77 2009 og er trådt i kraft samme dag.

Fremover er det tilstrækkeligt, at én ejer blandt flere fx. i et boligkompleks anmoder om ændringen. Så skal skødekontoret på egen drift foretage ændringen.

Hvis der for et færdiggjort nybyggeri afleveres en ibrugtagningstilladelse til skødekontoret med anmodning om skødeændringen, så skal skødekontoret også i dette tilfælde foretage ændringen af sig selv.

Med venlig hilsen

Kadir Erdogmus

Advokat

Skribentmail: