BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BOLIGSALG, BOLIGUDLEJNING, EJENDOMSSKAT, FORMUESKAT

Skat på både salg og udlejning af ejendom

Flag 24-03-06 ~Et minuts læsning · 132 ord

Danskere, som køber en bolig i Tyrkiet, skal ikke betale formueskat til den tyrkiske stat. Ejendomsværdiskat er der heller ikke noget af. Til gengæld skal man, hvis man har bopæl i Danmark, betale fuld ejendomsværdiskat på en pct. af ejendomsværdien af den tyrkiske bolig til den danske stat.

En eventuel gevinst ved salg er skattefrit i Tyrkiet, når man har ejet boligen i fire år. Sker salget inden da, beskattes gevinsten med et fradrag på 56.000 kr. og en pristalsregulering af købsprisen.

Det tyrkiske skattevæsen ser gennem fingre med lejeindtægter på under 8700 kr. om året. Til gengæld skal man, hvis man har bopæl i Danmark, betale skat af lejeindtægten til den danske stat.

De øvrige tyrkiske ejendomsskatter ligger på mellem 0,1 og 0,2 pct. af boligens værdi, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: