BOLIG, KØB, SALG, EJENDOMME, EJENDOMSMÆGLERE, FERIEBOLIGER, GRUNDE, JORD, SKØDER

Pressemeddelelser: Midlertidigt stop udlændinges skødeansøgninger

Flag 28-07-05 ~3 minutters læsning · 519 ord

*** Behandlingen af skødeansøgninger for udlændinge er midlertidig stoppet ***

De tyrkiske skødekontorer kan fra den 27. juli 2005 ikke behandle nye ansøgninger fra udenlandske statsborgere om køb af fast ejendomme. Dette skridt er taget på grund af manglende lovgivning på området.

2Base Ejendomsmægler har i dag onsdag været i kontakt med Ejendoms- og Boligstyrelsen som kunne bekræfte, at lovforslaget ligger klar, men at parlamentet ikke har nået at behandle det før sommerferien.

  • Det er selvfølgelig et meget uheldigt, at den nye lovgivning ikke kom på plads inden tidsfristen, som den tyrkiske højesteret for tre måneder siden gav parlamentet. Og selvom det umiddelbart virker voldsomt med et direkte stop for sagsbehandlingen, forventer vi på længere sigt ingen problemer, snarere tværtimod, fortæller Bo Thygesen fra 2Base Ejendomsmægler om den opståede situation.

Lovforslaget ligger klar uden store ændringer

Ejendom og boligstyrelsen (Tapu Kadastro Genel Müdürlügü) har i medierne samt til de lokale skødekontorer meldt ud, at der ikke er grund til at afvise henvendelser og ansøgninger, men at sagsbehandlingen er gået i stå indtil den nye lov vedtages. Denne udmelding ses som en bekræftelse på, at lovforslaget ligger klart og at der ikke sker store ændringer i lovgivningen.

Beklagelig, men midlertidigt

  • Vi har taget stoppet til efterretning og kan kun opfordre vores kollegaer til at gøre det samme. Og det ser ud til, at der i forbindelse med den nye lov også kommer tiltag som vil gøre det muligt for udlændinge at få deres skøde væsentligt hurtigere end i dag, hvor der kan gå alt fra to til seks måneder inden sagsbehandlingen er klar, fortæller Bo Thygesen fra 2Base Ejendomsmægler, der således kan berolige de mange tusinde danskere der allerede har valgt at investere i en feriebolig ved den tyrkiske Middelhavskyst. - Den opståede situation er beklagelig, men midlertidig. Intet tyder på andet, slår Bo Thygesen fast.

*** Baggrund ***

Højesteretten i Tyrkiet annullerede i marts 2005 skødeloven med argumentet om at den eksisterende lov manglede begrænsninger i forhold til salg af ejendomme til udenlandske statsborgere. Højesteretten gav regeringen tre måneder (frem til 27.juli 2005) til at udarbejde en ændringslov.

Begrænsningerne koncentrerer sig primært om landområder, miner, historiske, floraområder mv.

Det har fra starten været tale om få begrænsninger i forhold til salg til private og salg i byområder. Stramningerne forventes derfor ikke at påvirke danskernes mulighed for at investere i ferieboliger.

Stoppet i sagsbehandlingen har heller ingen indflydelse på ansøgninger, der er indsendt før den 27. juli 2005, da disse er underlagt tidligere lovgivning.

*** Tyrkiske medier ***

Ifølge de tyrkiske medier omfatter forslaget ingen særlige begrænsninger for private udenlandske personer i byområderne.

Der nævnes endda mulighed for kortere sagsbehandlingstid via de-centraliserede kontorer for godkendelser af ansøgninger.

Det nye lovforslag omhandler formentlig følgende punkter relevante for privatpersoner:

  • Private udenlandske personer kan købe op til 1 hektar jordareal med byggetilladelse.

  • Krav om gensidighed. Dette følges dog ikke i dag, og forventes ej heller at blive det i fremtiden.

  • Desuden generelle stramninger for køb i land- og bjergområder udenfor byerne.

Lovforslaget forventes som nævnt ikke at påvirke danskernes mulighed for at købe ferieboliger langt den tyrkiske sydkyst som generelt betragtes som byområdet.

Skribentmail: