BOLIG, KØB, SALG, SKØDER

Ali Celik fra Oguzhanconstruction følger ikke lovene

Flag 17-10-09 ~2 minutters læsning · 420 ord

Til skræk og advarsel vil Jeg lige fortælle hvordan en generalforsamling foregik i vores ejerforening sidste år den 4 oktober.

Først kom et firma Memos Home med 4 fuldmagter som der ikke var lovlige,dem fik jeg så kasseret.

Derefter sagde Ali Celik at de tre bestyrelsesmedlemmer skulle være fastboende i Tyrkiet for at de kunne blive valgt.

Dette fik jeg også forkastet.

Jeg blev valgt som betsyrelsesmedlem og tog så hjem til danmark dagen efter.

Den 29 oktober fik jeg et brev fra formanden hvor han skriver, at der har været holdt bestyrelsesmøde den 20 oktober 2008 uden ,at jeg havde fået nogen form for indbydelse.

På det bestyrelsesmøde blev der valgt formand og næstformand.

Formanden skriver til undertegnede, at Ali Celik har rettet datoen på dokumentet til notaren til den 10 oktober 2008 for at snyde notaren.dette er dokumentfalsk.

Formanden skriver også at Ali Celik hver måned skulle sende en rapport til samtlige bestyrelsemedlemmer over økonomien.

Og at intet arbejde som kostede penge måtte sættes igang før, at hele bestyrelsen var enige.

Disse rapporter har jeg aldrig set noget til.

Og man har sat fliser op i opgangen til flere tusinde kroner og lagt fliser ved poolen også for flere tusinde kroner uden mit vidende som bestyrelsemedlem.

Og det var heller ikke vedtaget på generalforsamlingen.

På et senere tidspunkt trækker formanden sig og den 242-2008 får jeg en mail fra Ali Celik om ,at jeg skulle komme til bestyrelsesmøde med 9 timeres varsel,hvad jeg selvfølgelig ikke kunne.

PÅ det møde vælger man ny formand.

Og indsætter Ali Celik som administrator, det er simpelthen ulovligt han skulle havde været valgt på generalforsamlingen.

Og indsætter en nordmand i bestyrelsen som ikke engang er valgt som supleant på generalforsamlingen.

Jeg skriver til nordmanden og han kender intet til ,at han skulle være sat ind i betstyrelsen.

Efter at der er kommet ny formand går det helt galt jeg bliver holdt totalt uden for indflydelse.

Når jeg sender mail til Ali Celik eller formanden får jeg ingen svar.

Generalforsamlingen i år den 4 oktober 2009 var skandaløs styret af Ali Celik som der hverken retter sig efter vedtægter eller den tyrkiske lov.

Vi var tre danske ejere som forlod generralforsamlingen,vi havde simpelthen fået nok.

Et godt råd man skal holde sig langt væk fra at bruge Ali Celik som Administrator, det giver bare problemer og problemer.

Hvis nogen også har dårlige erfaringer med Ali Celik så skriv til undertegnede jo flere som står sammnem jo stærkere blive vi ,den mand må simpelthen stoppes.

Skribentmail: