PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Ingen rentefradrag ved begrænset skattepligt

Flag 27-01-02 ~Et minuts læsning · 86 ord

En spørger har en søn i Thailand, og sønnen har to ting i Danmark: En renteudgift - i dette tilfælde på et SU-lån - og en renteindtægt - i dette tilfælde fra en investeringskonto.

Ifølge brevkassesvaret kan sønnen ikke modregne de to ting i hinanden rent skattemæssigt i Danmark, fordi han kun er begrænset skattepligtig i Danmark. Dette gør, at han ikke har rentefradrag på linie med fuldt skattepligtige i Danmark, og den omstændighed ændrer dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Thailand ikke på, fremgår det af svaret.

Skribentmail: