SOCIAL, SUNDHED, JURA, REGLER, FOLKEPENSION

Bopæl i flere nordiske lande giver mulighed for ekstra høj folkepension

Flag 02-01-02 ~Et minuts læsning · 183 ord

Hvis man i 52 år fra sit 15. til sit 67. år bor i flere nordiske lande, så optjener man ret til folkepension hvert enkelt land i forhold til, hvor mange år man har levet der. Fra Danmark får man dog fuld folkepension, hvis man har opholdt sig 40 år i landet - efter det 15. år. Derfor kan man være berettiget til fuld dansk folkepension, selv om an har levet en del år i udlandet. En fuld dansk folkepension udelukker endda ikke, at man kan søge og få pension for de resterende 12 år fra det eller de andre lande, man har boet i. På den måde er det altså muligt at få en højere folkepension end danskere, der har levet hele deres liv i Danmark.

I Danmark søger man om folkepension hos kommunen. Ønsker man også at søge om folkepension fra udlandet, sker ansøgningen også gennem kommunen - via Den Sociale Sikringsstyrelse - til rette instans i det pågældende land. Vælger man at blive boende i det andet land, er det der, man skal søge fra, fremgår det af et brevkassesvar.

Skribentmail: