GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BILER, VILLAER, MARGINALSKAT, MOMS, SPROG, HOSPITALER

Lande vi normalt sammenligner os med.....

Flag 29-08-08 ~4 minutters læsning · 690 ord

En typisk sætning benyttet utallige gange af danske politikere når de endnu engang skal til at bruge af skatteborgernes penge.

Hermed mener de - på tværs af politisk (ens)retning - især Sverige. Når Sverige har indført nye offentlige initiativer eller skattestigninger, har Danmark støt fulgt trop og konkurreret om, hvem der kan præstere de højeste skatteprocenter. Danmark er vist «forgangsland» for tiden.

Men hvorfor sammenligner Danmark sig egentlig aldrig med Schweiz? Begge lande er små og med 5-7 millioner indbyggere. Begge er politisk stabile og taler et sprog, som de stort set kun selv forstår (ihvertfald i den tysktalende del).

Måske er årsagen, at her hører enhver lighed også op - desværre.

I Schweiz betaler vi 24-30% i marginalskat, 7.6% i moms, ingen afgifter på biler, ingen grønne afgifter eller arbejdsmarkedsbidrag, og benzin og olie er ca. 15% billigere end i Danmark. Skatten på privates aktiegevinster er 0%, hvilket sætter gang i privat aktiehandel og dermed i erhvervslivet.

På trods af de lave skatter og en langt mindre offentlig sektor end i Danmark fungerer f.eks. undervisningssektoren upåklageligt i Schweiz. Og Schweiz ligger i top tre over de lande i verden, der bruger mest af BNP på forskning. Motorveje og vejsystemet er i topkvalitet, og togene kan man stille uret efter (til danskere i Københavnsområdet: I Schweiz undskylder over højtalersystemet, når toget er 2-3 min. forsinket!). Osv, Osv, Osv…

Et kapitel for sig selv er sundhedsvæsnerne i henholdsvis Schweiz og i Danmark. I Danmark har man et «gratis» sundhedsvæsen. Dette er en terminologi, som kun forstås af danskere, og som betyder, at man i stedet betaler for sundhedsvæsnet via et enkelt forsikringsselskab: Den danske stat. Imidlertid har det jo vist sig, at dette danske sundhedsmonopol, der ledes af danske politikere, ikke kan løfte sin opgave. Monopoler - ligesom i DDR og Sovjetunionen - virker jo som bekendt ikke. Det er et historisk faktum. Og politikere har jo ingensomhelst forudsætninger for at drive sygehusvæsen. Hvor skulle de dog have det fra? Derfor går det naturligvis skidt i det danske sundhedsvæsen og med sundhedstilstanden og levetiden i almindelighed.

I Schweiz er sygehusvæsnet også forsikringsbaseret - og det er også her obligatorisk at lade sig forsikre (ligesom det er obligatorisk at betale skat i Danmark). Der er blot et meget stort antal forsikringsselskaber som folk kan vælge i mellem. Altså intet monopol. Og sygehuset fungerer derfor upåklageligt i Schweiz. En forsikring for en familie med to voksne og to børn koster ca. 30.000 kr. årligt - eller ca. lige så meget som en charterferie for samme familie. Eller ligeså meget som en gennemsnitlig dansk familie af samme størelse betaler i skat i løbet af måske 1-2 måneder.

Et anden markant forskel er, hvorledes demokratiet fungerer i Danmark og Schweiz.

Da man for nylig her i Zug i Schweiz ønskede at rennovere den lokale skøjtebane, blev der - ligesom om så meget andet - afholdt en folkeafstemning, om man nu også skulle bruge skatteborgernes penge på en sådan renovering. Og det blev vedtaget af et stort stemmeflertal.

Da københavnske politikere (Ritt Bjerregaard) for nylig (af én eller anden besynderlig årsag) mente man skulle fremskaffe et nyt ungdomshus til de uopdragne småpsykopater, der overmalede hele København under voldsomme optøjer, afholdt man en høring blandt beboerne i København NV. Det var her Bjerregaard og kolleger mente, at et sådant hus skulle placeres. Høringen førte til at 80% af København NV beboerne stemte imod. Men det blæste Bjerregaard da på, og besluttede samtidig at beboerne i København NV (selvom de aldrig havde ytret ønske om dette) som «trøst» skulle have et splinternyt bibliotek på skatteborgernes regning.

Det er en forskel der virkelig vil noget! Og det forklarer også en hel del om det danske skattemønster.

Måske skulle Danmark i stedet sammenligne sig med Schweiz, hvor man har besluttet ikke at plukke sine borgere til skinnet og ikke at ansætte 60% af dem i en offentlig sektor? Når man fremlægger disse fakta her i Schweiz, taber de - med rette - underkæben!

Mon musikken i Danmark - ligesom på Titanic - vil spille hele vejen ned?

Søren Mouritsen

Kilde:

Den danske presse, EU sundhedsstatistik, min Schweiziske selvangivelse og sygeforsikring.

Skribentmail: