MELLEMMENNESKELIGT, JURA, REGLER, MENNESKERETTIGHEDER

Her er kvinderne sat under administration

Flag 04-10-12 ~Et minuts læsning · 162 ord

Kvinder i Saudi Arabien må leve uden en lang række grundlæggende rettigheder, som stort set alle deres 3 milliarder medsøstre i resten af verden tager for givet i det daglige. På flere områder er de endda sat under administration - både formelt og reelt - af deres mand eller far, fremgår det af artiklen.

En saudisk kvinde:

  • er ikke formelt en selvstændig person. Hun står under juridisk formynderskab, og hun tilhører enten sin far eller mand.

  • kan ikke alene sige ja eller nej til ægteskab, et arbejde, en rejse eller en uddannelse. Det kræver alt sammen tilladelse fra faderen eller et nærtstående mandligt familiemedlem.

  • må ikke færdes alene i det offentlige. Og går hun sammen med en mand, skal han være fra den nærmeste familie.

  • må ikke køre bil. Gør hun det alligevel, risikerer hun at blive straffet med pisk.

  • har ingen stemmeret. Dog er det stillet i udsigt, at kvinder kan få lov at stemme til de saudiske kommunalvalg i 2015.

Skribentmail:

Mere info: http://www.metroxpress.dk/nyheder/sadan-er-det-at-vre-kvinde-i-saudi-arabien/qeflja!SAOVkL1@AL18wlEAEbpwQA/