VIRKSOMHED, STATISTIK, LANDEJENDOMME, VINGÅRDE, VIRKSOMHEDSETABLERING

Største magnet for landmænd med udlængsel

Flag 15-05-08 ~Et minuts læsning · 196 ord

Polen er ind til videre det land i Europa, som har fået flest danskere til at etablere landbrug uden for Danmark.

Torben Rifbjerg, direktør i DLBR Advice, skønner, at over 50 landbrugsbedrifter i Polen er drevet af danske landmænd. Der findes ingen registrering af danske landmænd i udlandet, så det må blive ved skønnet.

Rumænien kommer ind som den næststørste europæiske magnet på danske landmænd med udlængsel. Her findes der ifølge direktøren ca. 50 bedrifter drevet af danske landmænd.

I Baltikum findes også ca. 50 bedrifter, som er drevet af danskere - enten direkte eller som investorer. Men her fordeler de 50 bedrifter sig på tre lande - med Letland som det største trækplaster.

Danske landmænd er mere interesseret end nogensinde tidligere i at etablere sig uden for Danmarks grænser. Det er først of fremmest planteavlerne, der flytter teltpælene til udlandet for tiden. Kvægavlerne og svineavlerne holder sig lidt tilbage. Men de skal nok komme på banen igen, vurderer Torben Rifbjerg.

Udlængslen blandt de danske landmænd skyldes først og fremmest, at de ofte har svært ved at få lov til at udvide deres bedrifter i Danmark, forklarer Kirsten Lund Jensen, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Landbrug, i artiklen.

Skribentmail: