GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Tre ultimative krav

Flag 09-08-01 ~Et minuts læsning · 77 ord

Mindst ét af følgende tre ultimative krav skal ifølge artiklen opfyldes for at kunne flytte til Monaco:

1) Man skal have en ansættelseskontrakt med virksomhed i Monaco.

2) Man skal have ansøgt om lov til at starte eget firma.

3) Man skal have en bankerklæring fra en bank i Monaco. Hvis man ikke ønsker at arbejde eller starte et firma i Monaco, skal man indsætte 1 mio. franske francs (omkring 1,1 mio. danske kroner) på en bankkonto.

Skribentmail: