PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BUREAUKRATI, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FLYTNING, FOLKEPENSION, FRADRAG, FØRTIDSPENSION

Xpert-svar om at flytte til Italien

Flag UDLANDSXPERTERNE 28-10-10 ~2 minutters læsning · 302 ord

Kære Spørger

I forhold til samtlige rettigheder og ydelser i forbindelse med flytning til Italien eller andet sted i udlandet vil de bedste svar naturligvis kunne indhentes hos de relevante myndigheder - din kommune eller hos Skat. jJeg kan bl.a. anbefale at besøge www.skat.dk ! Hvis du går ind under punktet Borger og videre til punkt Udland, finder du svar på mange forhold relateret til flytning til udlandet.

I forhold til spørgsmålet omkring førtidspension skriver Skat følgende -

*Udbetalinger fra ATP og førtidspension (sociale pensioner)

De sociale pensioner som udbetalinger fra ATP og førtidspension vil du stadig modtage, selv om du flytter til udlandet.

Ligesom folkepensionen vil du være begrænset skattepligtig af dine udbetalinger fra ATP og førtidspension. Du skal derfor stadig betale skat til Danmark af din folkepension, selv om du fx. er flyttet til Sverige eller England.

Hvis udbetalingen fra ATP er meget lille, får du pengene udbetalt som et engangsbeløb. I det tilfælde betaler du 40 procent i afgift i stedet for skat.*

Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med Italien - således at din danske indtægt fra pension fortsat beskattes i Danmark efter danske regler. Som jeg forstår dit spørgsmål - er det meningen at din mand skal tage arbejde i Italien. Denne indtægt vil blive beskattet efter Italienske regler.

Reglerne for skattepligt og anvendelse af fradrag mv. er forskellige alt efter, om du fortsat vælger at have tilknytning til Danmark i fom af fast bolig i Danmark samtidigt med bolig i udlandet - du er dermed som nævnt nødt til at kontakte de relevante myndigheder med præcise oplysninger om dine forhold for at få kendskab til de nøjagtige rammer. For spørgsmålet om Børneydelse vil jeg anbefale at du kontakter din Kommune.

Såfremt du har behov for yderligere infomation er du velkommen til at spørge yderligere.

Venlig hilsen

Freddy Hansen

Skribentmail: