JOB, VALGFRIHED, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Har i særklasse mest moderne slaveri

Flag 30-06-16 ~Et minuts læsning · 164 ord

Indien skiller sig klart ud som det land i verden, der har mest moderne slaveri. 18,4 mio. personer menes at leve som slaver i landet, og det er 6 gange flere end Kina, som har det næststørste antal slaver i verden. Det fremgår af det årlige Global Slavery Index fra den australske organisation Walk Free Foundation.

Med moderne slaveri forstås f.eks., at personerne laver arbejde eller prositution under tvang, at de lever i tvangsægteskaber, eller at de har indgået i menneskehandel.

Indexet bygger på 40.000 Gallup-interview, og det viser, at sammenlagt 45,8 mio. mennesker på kloden stadig er slaver den dag i dag, selv om slaveri som begreb normalt forbindes med en fjern fortid.

Indien tegner sig med andre ord for ca. 40 pct. af alt slaveri i verden. Selv Europa er ifølge opgørelsen hjemsted for 1,2 mio. personer, der lever som slaver. Walk Free Foundation udpeger dog Danmark som et af de lande, hvor moderne slaveri er mindst udbredt, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: