PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, EFTERLØN, RÅDGIVNING

Opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig og Spanien

Flag 30-01-09 ~2 minutters læsning · 386 ord

Opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig og Spanien

klip !

Vedrørende Frankrig

(tjenestemandspension)

For personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat, som vedkommende har betalt af den pågældende pension. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af de danske indkomstskatter som kan henføres til tjenestemandspensionen omfattet af artikel 12. Det er en forudsætning for nedsættelsen, at personen forbliver hjemmehørende i Frankrig.

Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtager dansk tjenestemandspension, nedsættes den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som denne ægtefælle senere modtager, og som kun kan beskattes i Danmark efter den nu ophævede artikel 12 i overenskomsten med Frankrig. Det er en forudsætning, at ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig.

(efterløn og pension og senere tjenestemandspension)

Hvis en person modtager efterløn eller pension, der er fritaget for dansk beskatning som nævnt ovenfor og personen senere modtager dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune på ovennævnte måde.

Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og den ene ægtefælle modtager efterløn eller pension, der er fritaget for dansk beskatning, som nævnt ovenfor og den anden ægtefælle senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune på ovennævnte måde.

(tjenestemandspension og senere efterløn og pension)

Hvis en person var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, hvor indkomstskatterne til stat og kommune nedsættes på ovennævnte måde og personen senere modtager pension, som efter den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig, vil denne pension blive fritaget efter ovenstående regler.

Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtager dansk tjenestemandspension, hvor indkomstskatterne til stat og kommune nedsættes på ovennævnte måde og den anden ægtefælle senere modtager pension, som efter den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig, vil denne pension blive fritaget efter ovenstående regler.

Skribentmail:

Mere info: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1760519&chk=202192#pos