PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BUREAUKRATI, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING

Re: Beskatning af norsk pension i Danmark

Flag 13-05-08 ~2 minutters læsning · 254 ord

Hej Odd

Prøv læs http://kortlink.dk/nordisketax/59ey

Bor du i et andet nordisk land og får pension fra Norge?

Disse oplysninger gælder for personer, der er bosat i et andet nordisk land, og som får pension fra Norge. Oplysningerne vedrører alene beskatningen af den norske pension.

Hvis du bor i et andet nordisk land og får pension fra Norge, skal du undersøge, om du skal betale skat af pensionen i Norge.

Du skal betale skat af pensionen i Norge, hvis du efter de norske regler har skattemæssig bopæl i Norge.

Du skal betale skat af pensionen i det andet land, hvor du bor, hvis du er skattemæssigt fraflyttet Norge eller aldrig har boet i Norge.

Dette gælder, uanset om pensionen udbetales af socialmyndighederne, en tidligere arbejdsgiver, en norsk pensionskasse eller en anden udbetalingsinstans i Norge.

Hvis pensionen er skattepligtig i Norge, beskattes den efter samme regler, som hvis modtageren bor i Norge.

Hvis du kun modtager offentlig pension fra Norge, skal du betale 3 % socialafgift af pensionen i Norge. Modtager du derudover anden pension, skal du kontakte den norske sygesikrings internationale afdeling (Folketrygdkontoret for udenlandssager (FFU)) for at finde ud af, om du skal betale socialafgift i Norge.

Kontakt ligningskontoret, hvis du har spørgsmål om norsk skat af pensionsindkomst.

Kontakt FFU, hvis du har spørgsmål om udbetaling af norsk pension eller vil søge om at få pension fra Norge. FFU er den myndighed, som udbetaler pension til personer, der bor i udlandet.

Vælg det andet land her: Danmark | Island | Finland | Sverige |

Skribentmail: