OFFENTLIG, ADMINISTRATION, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMME

Lejeindtægt fra udlandet beskattes IKKE i Danmark

Flag 25-08-06 ~Et minuts læsning · 83 ord

De fleste dobbeltbeskatningsaftaler fastslår, at indtægt af fast ejendom - altså også lejeindtægt - kun beskattes i det land, hvor ejendommen er. Det er fx tilfældet i den dansk-franske aftale. Udenlandsk lejeindtægt beskattes derfor normalt IKKE i Danmark. Dog kan disse aftaler fastslå, at en sådan indtægt kan bruges til at justere progressionen på de indtægter, der beskattes i Danmark, således at progressionen fastsættes på grundlag af globalindkomsten. Lejeindtægten skal i så tilfælde opgives, men det er altså ikke lejeindtægten selv, der beskattes.

Skribentmail: