OFFENTLIG, ADMINISTRATION, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSVÆRDISKAT, GRUNDE, JORD, LØN, ARBEJDSFORHOLD, MOMS

Forslag til flere skatter

Flag 25-08-06 ~2 minutters læsning · 403 ord

Siden Danmark synes til stadighed at mangle penge i statskassen, så er her nogle forslag til skatteministeren til at rapse endnu flere penge fra skatteyderne:

  1. Under rejse uden for Danmark, efteropkrævning af den moms og de punktafgifter, som ville have været opkrævet af den rejsendes forbrug i Danmark, hvis han ikke havde været på rejse. Rejse er jo et frit valg, som ikke bør ligge staten til last.

  2. Under frivillig orlov, efterbetaling af den indkomstskat, den pågældende skulle have betalt, hvis han ikke havde taget orlov. Orlov er jo et frit valg, som ikke bør ligge staten til last.

  3. Ved ferie uden for Danmark, efterbetaling af de selskabs- og lignende skatter, som danske hoteller, restauranter m.m. ville have betalt, hvis danskeren havde holdt ferie i Danmark.

  4. Ved dødsfald før pensionsalderen, opkrævning fra dødsboet af de samlede skatter, som den afdøde ville have betalt, hvis han havde levet indtil pensionsalderen. Det er jo frivilligt, hvis man vil ryge eller drikke sig ihjel før tiden, og det er ikke rimeligt, at det skal ligge staten til last.

  5. Ægtepar og samlevere, som får mindre end det gennemsnitlige antal børn, berøver staten en fremtidig skatteindtægtskilde, idet de børn, de ikke har fået, ville have betalt betydelige beløb i skat over deres levetid. Det er kun rimeligt, at disse ægtepar godtgør staten for det lidte tab ved et lavere antal børn.

  6. Hvis man skærer ned på sit forbrug af elektricitet, varme, olie, benzin o.s.v. fra et år til det næste, snyder man staten for de skatter, der ville have været opkrævet, hvis man ikke havde skåret ned på forbruget. Det er urimeligt, at staten skal betale derfor i form af mistede skatteindtægter. Forbrugeren bør naturligvis fortsætte med at betale skat, som hvis forbruget ikke var sat ned.

Og sådan kan man blive ved med at finde pseudo-logiske grunde til stadigt at beskatte mere og mere, selv når det er åbenlyst urimeligt.

I mellemtiden foretrækker kvalificeret udenlandsk arbejdskraft at tage andre steder hen end et skattehelvede som Danmark. Det er ikke noget mirakel, at Fogh bliver siddende, så længe han fører socialdemokratisk skattepolitik. Da Fogh blev skatteminister efter Isi Foighel engang i 80’erne, lod han stå til med de ulovlige begrænsninger, som Foighel havde indført på indførsel af øl fra EU (Tyskland), og som senere blev kendt ulovlige af EU-Domstolen, som EU-Kommissionen havde indklaget Danmark for (staten måtte tilbagebetale ulovligt opkrævet moms, afgifter og bøder til de forurettede skatteydere).

Skribentmail: