GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, FLY

Brev fra Lene Espersen om udvidelse af rejsegarantifonden så den også dækker flybilletter

Flag 07-02-09 ~Et minuts læsning · 122 ord

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Villy Dongsted

Toftekær 63b

5471 Søndersø

Kære Villy Dongsted

Tak for din henvendelse af 19. januar 2009 vedrørende en udvidelse af

rejsegarantifonden til også at dække flybilletter.

Jeg har politiske drøftelser med Folketingets partier om en udvidelse af

rejsegarantifonden til også at omfatte flyrejser. Et lovforslag er d.d. sendt

i høring. —- — –

Det er vigtigt for mig, at vi finder en ordning, der sikrer forbrugerne på

bedste vis, hvis en rejseudbyder går konkurs, samtidig med at en sådan

ordning bliver mindst mulig byrdefuld for rejsebranchen.

Venlig Hilsen

Lene Espersen

ØKONOMI. OG

ERHVERVSMINISTEREN

ØKONOMI· OG

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

TIt. 33 92 33 50

Fax 33123778

eVR-nr. 10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk– 5 fEB. 2009

Skribentmail: