JOB, SKATTER, AFGIFTER, VIRKSOMHEDSETABLERING

Flyt kommaet en tak, og du har din skat

Flag 03-12-16 ~2 minutters læsning · 249 ord

Det er utrolig nemt at få en fornemmelse af, hvad du skal betale i skat i Bulgarien. Skriv din indtægt. Flyt kommaet en plads til venstre. Det nye tal er din skat. Og det gælder både for personer og virksomheder.

Siden 2007 har alle virksomheder i Bulgarien betalt en skat på 10 pct. af deres overskud, og året efter blev samme skatteprocent gennemført for personlig indkomst. Der er i begge tilfælde tale om en såkaldt flad skat, som betyder, at der betales samme procent uanset beløbets størrelse.

Op til nedsættelsen blev indkomster i Bulgarien beskattet med 20-24 pct. af den sidst indtjente krone, og førhen nåede marginalskatten, som det hedder, helt op på 40 pct. Den Invernationale Valutafond (IMF) var så meget imod skattelettelsen, at den sendte en delegation til landet for at få den bulgarske regering til at droppe planen. Alligevel besluttede et bredt flertal i det bulgarske parlament at sætte skatten ned.

Ifølge artiklen har den lavere skat forlængst øget den bulgarske konkurrenceevne og økonomiske vækst. Resultatet er ifølge artiklen, at Bulgarien har markant større fremgang i økonomien end andre centraleuropæiske lande, hvor skatteprocenten stiger med indkomsten - også kaldet progressiv beskatning.

Nu skulle man måske forvente, at staten mister en masse skatteindtægter, når den sætter skatteprocenten så kraftigt ned. Men i Bulgarien er der sket det stik modsatte. Efter indførelsen af den flade skat på 10 pct. er skatteindtægterne i Bulgarien vokset hvert eneste år. Et enkelt år endda med 40 pct., fremgår det af artiklen.

Skribentmail:

Mere info: https://sb-bg.com/2013/02/28/five-years-of-flat-tax-rate-in-bulgaria-part-i/