UDDANNELSE, FORSKNING, STATISTIK, STUDIEOPHOLD, UDLANDSDANSKERE

Studerende er den største udvandrer-gruppe

Flag 09-06-02 ~Et minuts læsning · 99 ord

Studerende udgør den største gruppe af udvandrede danskere med 15 af alle udvandrede, og 60 % af alle udvandrede danskere er under 30 år, fremgår det af artiklen, der opgiver Vismandsrapporten foråret 2001 og Danmarks Statistik som kilde.

Desuden oplyses det med samme kilder og med 1993-99 som periode, at:

  • 1-2 % af alle udvandrede danskere var over 62 år

  • 50 % af alle udvandrede danskere ikke havde nogen kompetencegivende uddannelse

  • af de 50 % af de udvandrede danskere med kompetencegivende uddannelse var der en nogenlunde lige fordeling mellem faglærte og personer med en kort, mellemlang eller videregående uddannelse.

Skribentmail:

Mere info: http://www.angelfire.com/80s/daner121/index.html