REJSE, TRANSPORT, FORSIKRING

Tidsplanen for udvalgsbehandlingen af lovforslaget om ændring af lov om dækning af flyrejser

Flag 17-05-09 ~Et minuts læsning · 110 ord

Erhvervsudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

  1. maj 2009

L 180

Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.).

Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).

Tidsplan

På udvalgets møde den 16. april 2009 blev følgende tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget vedtaget:

Onsdag den 30. april 2009 Frist for spørgsmål

Tirsdag den 5. maj 2009 Frist for svar

Torsdag den 7. maj 2009 Politisk drøftelse

Tirsdag den 12. maj 2009 Frist for politiske bemærkninger

Torsdag den 14. maj 2009 Afgivelse af betænkning

Lovforslaget forventes at træde ikraft den 1. januar 2010.

Med venlig hilsen

Per Movritsen,

udvalgsassistent

Skribentmail: