JOB, GENERELT, UDSTATIONERING

Udstationering skader karrieren for hver tredje ekspert

Flag 04-12-07 ~Et minuts læsning · 159 ord

De fleste vil nok forvente, at man får sat skub i karrieren, når man vender tilbage fra en udstationering - eller et andet arbejdsophold i udlandet. Men det er ingenlunde en selvfølge.

31 pct. inden for gruppen «erfarne eksperter» mener tværtimod, at opholdet i udlandet satte deres karriere tilbage, da de vendte tilbage til Danmark. I gruppen af «yngre eksperter» svarer 23 pct. det samme, mens det kun er 13 pct. af de nyuddannede, der mener, at opholdet i udlandet har skadet deres karrieremuligheder.

Procenterne fremgår af en undersøgelse, som Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) har lavet blandt 380 hjemvendte medlemmer med en international karriere.

Finn Borch Andersen, formand for DJØF, mener, at de hjemvendte medlemmer fortjener et større løft i både karriere og løn, end de rent faktisk oplever i øjeblikket. Han kaster skylden på de danske virksomheder. De gør sig for få tanker om, hvad de vil bruge de hjemvendte medarbejderes kompetencer til, argumenterer han i artiklen.

Skribentmail: