JOB, STATISTIK, JOBMULIGHEDER, UDSTATIONERING

Flest højtuddannede flytter til udlandet for at arbejde

Flag 26-02-10 ~2 minutters læsning · 310 ord

Der er en stor overvægt af højtuddannede blandt de danskere, som vælger at flytte til udlandet for at arbejde. Der udvandrer flest civiløkonomer, magistre, ingeniører, akademikere og personer med erhvervssproglig baggrund fra Danmark. Det drejer sig om 8 for hver 1000 personer i de pågældende faggrupper.

I den anden ende af skalaen finder vi offentlig ansatte, hvor kun 0,8 ud af 1000 tager til udlandet efter et job. Derefter følger personer med arbejde inden for Træ-Industri-Byg, nærings- og nydelsesmiddelindustrien samt 3F-området. Her flytter 1,3 - 1,4 pr. 1000 til udlandet for at arbejde.

De højtuddannede danskere er med andre ord mellem 6 og 10 gange så tilbøjelige til at arbejde i udlandet som de mindst interesserede grupper, hvor af en stor del har en kort eller ingen uddannelse. Det fremgår af en undersøgelse, som Dansk Industri har lavet. Den bygger bl.a. på en optælling af danskere, som boede i Danmark i uge 30 i 2007 - men som har udmeldt sig af folkeregistret det seneste år.

Dansk Industri har også spurgt 1013 udlandsdanskere, hvorfor de er flyttet til udlandet. Her viser det sig, at det først og fremmest er lysten til at bo i et andet land og muligheden for at dygtiggøre sig, der driver danskerne til udlandet. Men det danske skattetryk er også med til at presse borgere ud af Danmark. 36 pct. af de adspurgte udlandsdanskere peger i hvert fald på det danske skattesystem som en grundene til, at de er udvandret.

1200 personer blandt de fem højtuddannede faggrupper er flyttet til udlandet i løbet af det seneste år, og kun en del af dem vil vende tilbage.

Den største gruppe af de adspurgte udlandsdanskere - 39 pct. - angiver i undersøgelsen, at de ikke vil vende tilbage til Danmark. 28 pct. svarer, at de helt sikkert flytter tilbage, mens 34 er i tvivl, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: