JOB, STATISTIK, IT

Flere med lang uddannelse udvandrer

Flag 14-02-02 ~Et minuts læsning · 79 ord

Tal fra Dansk Industri viser ifølge Per Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, at der er relativt flere personer med en lang videregående uddannelse, der udvandrer i forhold til dem, der ikke har nogen uddannelse.

Per Nielsen er da heller ikke i tvivl om, at der er tale om en stigende tendens. Han peger på, at det ikke kun er de veluddannede, der udvanderer - også ungdomsgenerationerne viser stigende interesse for at etablere sig i udlandet, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: