JOB, STATISTIK, UDSTATIONERING

Akademikere er nogle hjemmefødninge

Flag 20-04-07 ~Et minuts læsning · 163 ord

Økonomer, ingeniører og civiløkonomer drømmer i stor stil om at flytte til udlandet for at arbejde. Men de får bare ikke gjort noget ved det. Akademikerne er og bliver nogle hjemmefødninge, fremgår det af en artikel fra Berlingske Nyhedsmagasin.

Ifølge en to år gammel undersøgelse gav to tredjedele af 1472 adspurgte yngre økonomer, jurister, ingeniører og civiløkonomer udtryk for, at de gerne ville have et job i et andet europæisk land. Halvdelen drømte endda om at gøre karriere i USA. Omvendt var de kun 10 pct., der kunne forestille sig et arbejdsliv inden for landets grænser.

Men det bliver tilsynelandende ved drømmeriet for langt de fleste.

En ny undersøgelse blandt 2739 yngre økonomer, ingeniører og civiløkonomer under 40 år viser, at procenterne mellem udland og indland bliver byttet rundt, når drømmene skal føres ud i virkeligheden. Kun 13 pct. svarer i den nye undersøgelse, at de har haft job i udlandet, efter at de var færdige med deres uddannelse, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: