VIRKSOMHED, JURA, REGLER, BUREAUKRATI, VIRKSOMHEDSETABLERING

Godt land at etablere og drive virksomhed i

Flag 06-09-06 ~Et minuts læsning · 94 ord

USA er det land i verden, som det er fjerdelettest at etablere virksomhed i. Og når virksomheden kører, er landet det land i verden, hvor virksomhedsdrift er tredjelettest - dvs. mindst bøvlet og bureaukratisk. Det fremgår af rapporten Doing Business, som Verdensbanken har udsendt.

Opgørelsen indregner ikke niveauet for arbejdslønninger, men virksomhedsbeskatningen vejer med. Det samme gør en lang række andre faktorer som f.eks. licensbeskyttelse og beskyttelse af intellektuel ejendomsret, sikring af kontraktlige rettigheder, mulighed for handel på tværs af grænser, behandlingstid for byggesager og antallet af procedurer ved tinglysning, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: