GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, INDREJSEREGLER, LØN, ARBEJDSFORHOLD, STATSBORGERSKAB

Xpert-svar om ægteskab

Flag UDLANDSXPERTERNE 25-04-13 ~2 minutters læsning · 216 ord

Nej, en dansk statsborger, uanset køn, vil ikke på noget tidspunkt automatisk få opholdstilladelse i Tyrkiet ved at indgå ægteskab med en tyrkisk statsborger. Den danske statsborger må søge opholdstilladelse på samme måde som en, der ikke er tyrkisk gift. Der kan søges for op til 5 år ad gangen.

Dog kan den danske statsborger som bevis for at have et forsørgelsesgrundlag i stedet for en velspækket bankbog eller en oversat pensionsmeddelelse få sin tyrkiske ægtefælle til 1) at underskrive en erklæring om at ville påtage sig forsørgelsen, 2) tage kopi af sin ansættelseskontrakt og seneste måneders lønsedler, 3) tage dem med og gå med ned til fremmedpolitiet, når der ansøges.

En ikke-tyrkisk statsborger får ikke automatisk arbejdstilladelse sammen med opholdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal søges separat. Arbejdstilladelse gives til et konkret arbejde, ikke som en generel tilladelse. Det er lettere at få arbejdstilladelse, når man er gift med en tyrkisk statsborger, end hvis man ikke er, men der skal stadig søges til et konkret arbejde.

Når den danske statsborger har været gift med sin tyrkiske ægtefælle i mindst 3 år, hvor de også har levet sammen (uanset i hvilket land), kan den danske statsborger søge om tyrkisk statsborgerskab. Dog skal den danske statsborger, sådan som reglerne er nu, afgive sit danske statsborgerskab, når han/hun opnår et andet.

Skribentmail: