BOLIG, JURA, REGLER, ARVEFORHOLD, LEJLIGHEDER

Xpert-svar om arv

Flag UDLANDSXPERTERNE 20-01-14 ~Et minuts læsning · 132 ord

Når din søster havde bopæl i DK, da hun døde, har den danske skifteret kompetence til at behandle dødsboet, og det er den danske arvelov, der skal anvendes. Det er derfor dansk arvelovs bestemmelser om, hvem der er arving, som gælder.

Efter dansk arvelov er søskende ikke arvinger, når afdøde efterlader en ægtefælle

Arveloven § 9: Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger.

Stk. 2. Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene.

Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn osv.

Også efter de tyrkiske regler for international privatret gælder den danske arvelov, idet ‘arv følger afdødes statsborgerskabslov’.

Det er altså din søsters mand, som er enearving. Han vil skulle bruge dødsattesten for at få omskødet lejligheden, så han står som eneejer.

Med venlig hilsen

Avukat, doc.dr. Ümit Gezder

Skribentmail: