FORBRUG, PRAKTISK, ISENKRAM, LEJLIGHEDER, SERVICE, SKØDER

Xpert-svar om ibrugtagningstilladelse og el

Flag UDLANDSXPERTERNE 26-10-12 ~2 minutters læsning · 307 ord

Kære spørger,

Tak for dit spørgsmål.

Som jeg forstår det, er der på din bolig blevet udstedt det såkaldte ferdi iskan. Altså boligens ibrugtagningstilladelse/ indflytningstilladelse.

Samtidig - som jeg forstår det - har du stadigvæk et skøde, der er registreret i som «kat irtifaki». Altså at der på dit skøde er markeret et «x» i rubrikken «kat irtifaki», og ikke i rubrikken «kat mülkeyeti».

Først og fremmest svaret på dit spørgsmål. Ja, dette er tilstrækkeligt for at registrere individuelle vand og elmålere.

Har du brug for hjælp til denne proces er vi gerne behjælpelige, eller ud kan kontakte et af de andre service- og administrationsfirma, som tibyder sådanne services.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at knytte en kommentar til brugen af ordet «endeligt skøde», da jeg ofte støder på dette ordvalg blandt danskere.

Ligeledes hører jeg ofte om det «rigtige skøde».

Der findes kun een slags skøde, og det kan vi kalde «skødet». Der findes således hverken rigtige, forkerte eller endelige skøder.

Jeg får også ofte spørgsmål omkring ejerskabsforhold på de enkelte skødetyper (som altså ikke eksisterer). Typisk vil en boligejer gerne vide, om han nu også er den juridiske ejer af en bolig, når han endnu ikke har modtaget det «endelige eller rigtige skøde».

Jeg har i mine efterhånden mange år i Tyrkiet mødt en del urolige boligejere, der har været nervøse pga ovenstående betegnelser.

Derfor: Er du skødeejer, er du uden forbehold ejer af boligen. Der er selvfølgelig forskel på skøder på opførte boliger, boliger under opførelse og grundstykker. Dette kan bedst beskrives som klassificering eller status. Men det gør hverken et skøde mere eller mindre rigtigt eller endeligt.

Det er selvfølgelig yderst relevant at vide, hvilken klassificering/ status ens skøde hører under. For evt. at kunne forstå skødeinformationerne bedre, kan jeg henvise tit et blogindlæg om emnet: http://boligtyrkiet.blogspot.com/2012/01/forsta-dit-skde.html

Med venlig hilsen

Bo Thygesen

Skribentmail: