BOLIG, ØKONOMI, BÅDE, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FRADRAG, LEJLIGHEDER

Svar til Foertidspensionist med lejlighed

Flag 19-02-14 ~Et minuts læsning · 116 ord

Du kan tage din pension med, læs på nedenstående link.

Hvis du KUN har den offentlige pension, så er den skattefri ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem DK og Tyrkiet, art. 18.

Hvis du ved siden af den offentlige pension får pension fra en pensionskasse, så skal du betale det halve af, hvad du skal betale i skat i DK. Det klares ved at du får et større fradrag. Du skal selv gøre SKAT opmærksom på, at du vil beskattes i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, både når du laver forskudsopgørelse og når du laver selvangivelse. Det skal du gøre HVERT år.

Det er kun DK, som har retten til at beskatte din danske pension (eller lade være).

https://www.borger.dk/Sider/International-pension-flytte.aspx

Dobbeltbeskatningsaftalen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=64056

Skribentmail: