GENERELLE, FORHOLD, STATISTIK, GRÆNSEPENDLING

Langsom integration på tværs af Øresund

Flag 13-06-02 ~Et minuts læsning · 132 ord

Øresundsbroen formår stadig ikke at sætte fut i samkvemmet og integrationen mellem Københavnsområdet og Skåne. Især integrationen på arbejdsmarkedet er gået helt i stå. Det såkaldte Øresundsindeks, der måler integrationen ud fra et et erhvervssynspunkt, er steget fra indeks 53 sidste år til 57 i år, hvor indeks 100 står for en fuldt integreret regionen.

Den beskedne stigning skyldes især voksende biltrafik over Øresundsbroen og tættere samarbejde mellem virksomheder på begge sider af sundet. For handel og virksomhedssamarbejde er indekset steget fra 43 til 50. Integrationen på arbejdsmarkedet når kun op på indeks 34 eller det samme som sidste år. Kun otte pct. af virksomhederne i Øresundsregionen har ansat medarbejdere fra den anden side af sundet, og kun få danske og svenske virksomheder søger efter arbejdskraft i naboregionen, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: