BOLIG, STATISTIK

Netto 720 er vendt tilbage

Flag 21-09-12 ~Et minuts læsning · 145 ord

Fra 2010 til nu er der flyttet 720 flere danskere fra Malmö tilbage til København, end der er flyttet danskere den anden vej. Dermed er flyttepilen mellem København og Malmö vendt 180 grader.

I f.eks. 2006 og 2007 nåede den såkaldte nettotilflytning til Malmö op på 3400 personer.

At flyttemønstret er vendt, kan skyldes udviklingen i huspriserne på de to sider af Øresund. Siden 2006 er boligpriserne i Københavnsområdet faldet med 20 pct., mens de er steget med 10 pct. i Malmö. Dermed er prisgabet på et 140 kvadratmeter parcelhus i de to byer nu indsnævret til DKK 400.000, hvor det i 2006 var DKK 1,6 mio.

Tilbagestrømningen af danskere fra Malmö er samtidig med til at holde hånden under de københavnske huspriser. De ville være faldet med yderligere 3 pct., hvis ikke danskerne var begyndt at krydse tilbage over Øresund, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: