PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, FRAFLYTNINGSSKAT

Skatteflugtspakke omfatter også frivillige arbejdsgiverordninger

Flag 20-02-05 ~Et minuts læsning · 53 ord

Den danske skatteflugtspakke medfører ofte en hård efterbeskatning, hvis lønmodtagere inden for fem år forud for udvandring til Spanien indbetaler mere end 20 pct. af deres løn til pension via deres arbejdsgiver. Men pakken omfatter også frivillige arbejdsgiverordninger, der ikke kan sidestilles med private ordninger, sådan som mange tror, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: