PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BØGER, FRADRAG, HOSPITALER

Der må handles på den urimelige beskatning af almindelige danske pensionister!

Flag 13-01-11 ~2 minutters læsning · 420 ord

I følge “Guidelines on free movement and residence rights of EU citizens” er en af de fundamentale grundpiller i EU borgerrettighederne, at den enkelte EU borger her RET til at leve og bo hvor i EU man måtte ønske det. Enhver hindring af den enkelte EU borgers ret til frit at kunne vælge opholdsland er således en faktuel krænkelse af denne helt grundlæggende borgerrettighed. I andre sammenhænge er alle danske politiske partier fortalere for parolen om, at grundlæggende borgerrettigheden aldrig må krænkes. Netop ved den indiskutable hævdelse af den enkelte borgers rettighed kendes en demokratisk retsstat, men dette gælder måske ikke på skatte-området?

Det er muligt, at der kan findes et eller anden polemisk argument for denne urimelige beskatning, men faktum er, at den netop er urimelig og komplet ulogisk. Hvem ville i Danmark stille spørgsmålstegn ved, at en borger bosiddende i Københavns kommune betalte sin skat der, og ikke til Århus eller Odense kommune -. nok Ingen, men hvorfor så betale kommuneskat til f.eks. Københavns kommune når man bor i Santa Pola kommune i Spanien 2.600 km. derfra. Jeg går ud fra, at skatten betragtes som en betaling for de offentlige serviceydelser, man som borger nyder godt af i det daglige, men en person bosiddende i Spanien benytter jo netop ikke de danske hospitaler, læger, biblioteker eller nogen øvrige offentlige servicetilbud i Danmark, så hvorfor i al verden skal man så betale til disse servicetilbud i Danmark.

Beskatning af danske pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i et andet EU land er ikke alene helt ulogisk, den krænker efter min opfattelse tillige en helt fundamental EU borgerrettighed, idet dobbelt-beskatning lægger væsentlige hindringer for selvsamme befolkningsgruppes muligheder for frit at kunne vælge opholdsland udenfor Danmarks grænser - f.eks. i Spanien - da ingen vel har råd til at betale dobbelt indkomstskat. I særlig grad ikke borgere der skal leve af en indkomst på mellem 12 og 14.000 kr. brutto pr. måned. At denne gruppe borgere skal betale skat to gange af deres indkomst, blot fordi en anden gruppe borgere, med et helt andet indkomstniveau, har fået fradrag for store indskud på kapital- og ratepensionsordninger i Danmark er og bliver urimeligt, ulogisk og tillige umoralsk. Mener de danske politikere, at de har krav på skattebetaling af de nævnte skattebegunstigede pensionsordninger, så send dog ”regningen” til dem der har haft skattefradragene og ikke til den almindelige pensionist og efterlønsmodtager. Såfremt de vedtagne EU borgerrettigheder skal tages alvorligt, og ikke kun være løse hensigtserklæringer, må der altså sættes en stopper for denne urimelige, ulogiske dobbeltbeskatning.

Skribentmail: