GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, ARVEFORHOLD

Arveafgift er på dansk niveau

Flag 02-02-02 ~Et minuts læsning · 43 ord

Arveafgifterne i Spanien ligger ifølge advokat Birgit Philipp på nogenlunde samme niveau som i Danmark. Forskellen er, at arveafgiften først skal betales, når den bliver opkrævet. Og hvis skattemyndighederne ikke når at opkræve pengene inden fem år, bortfalder kravet, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: