JOB, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, GRÆNSEPENDLING

Vikarer og langturschauffører må finde sig i at betale dansk skat

Flag 30-01-02 ~Et minuts læsning · 153 ord

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som betyder, at personer, der arbejder i de nordiske lande og Tyskland, men er socialt sikret i Danmark, kun opnår nedslag i dansk skat svarende til den faktiske betalte udenlandske skat. Det vil f.eks. have betydning for vikarlæger, ansatte i internationale brancher og langturschauffører. Herudover kan det også få betydning for ansatte i andre brancher, der har nogle lignende rejsemønstre som de nævnte grupper. Såkaldte grænsependlere skulle ikke blive berørt, idet de som regel er socialt sikret i det land, som de arbejder i.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan en skatteyder f.eks. ved at arbejde i Sverige nøjes med at betale 25% i skat i stedet for at betale en dansk marginalskat på 59%.

Formålet er da også ifølge de samme bemærkninger «at ophæve utilsigtet skattemæssig favorisering af personer med bopæl i Danmark og arbejde i et af de andre nordiske lande eller Tyskland», fremgår det af artiklen.

Skribentmail: