VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, VIRKSOMHEDSETABLERING

Mediko- og IT-firmaer flytter til Schweiz

Flag 21-01-14 ~2 minutters læsning · 332 ord

Fire danske virksomheder inden for mediko og IT har inden for det seneste år valgt at flytte teltpælene til Schweiz. Det drejer sig om underleverandøren til høreapparater, Sonion, forskningsvirksomheden CCBR, medikovirksomheden Lina Medical, IT-virksomheden Trifork samt konsulentvirksomheden XOventure.

Dertil kommer, at konsulentvirksomheden XOventure flyttede hegnspælene til bjerglandet i 2011.

Det er masser af kvalificeret arbejdskraft og stabile rammer, som trækker Sonion til Schweiz. Desuden spiller det ifølge firmaets direktør, Jørn Mørkeberg Nielsen ind, at firmaet med flytningen slipper for at aflægge regnskab i danmark efter de såkaldte IFRS-regler, som indebærer, at konkurrenterne kan læse en masse ting om firmaet, som Sonion gerne vil holde for sig selv.

For XOventures vedkommende var det den danske iværksætterskat, som fik stifteren, Jørgen Thorball, til at flage ud i 2011. Desuden var han blevet træt af det, han oplevede som modstand mod iværksætteri i det danske system. I Schweiz oplever han modsat, at skattevæsenet er «pro business». De vil stadig have deres penge, men samtidig kan de godt lide iværksættere, og de giver entreprenører mulighed for at bygge noget op. Bl.a. accepterer de schweiziske skattefolk at udjævne skatten over flere år, hvis de kan se, at der er flere skatteindtægter i vente, siger Jørgen Thorball.

Schweiz er kendetegnet ved stabile vilkår, lav skat og masser af kvalificeret arbejdskraft, og det er med til at give landet en god konkurrenceevne. Samtidig er virksomheder nu en gang tilbøjelige til at søge derhen, hvor de kan regne med, at beskatningen ligger fast 3-5 ud i fremtiden, fastslår Jan M. Huusmann, der er leder af skatteafdelingen i PricewaterhouseCoopers (PwC).

Desuden scorer kukurenes land skyhøjt i den seneste globaliseringsredegørelse fra Dansk Industri. Her ligger Schweiz som nummer 1 mht. omkostninger, nummer 1 mht. produktivitet og innovation, og som nummer 2, når det drejer sig om adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Vel at mærke på en liste med alle landene i den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD. I samme opgørelse lander Danmark som nummer hhv. 32, 6 og 10, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: