VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, MOMS, VIRKSOMHEDSETABLERING

36 danske magasiner undgår at betale moms

Flag 14-04-14 ~Et minuts læsning · 183 ord

36 danske magasiner bliver trykt i udlandet og sendt ind i landet. Det svarer til 4 ud af 10 magasiner i Danmark.

Årsagen til den noget lange vej fra trykkeri til dansk lænestol skal søge i EUs momsdirektiv, som fritager firmaer for moms, hvis de trykker tidsskrifter i et land uden for EU, og magasinerne samtidig koster under DKK 80 pr. styk.

Momshullet er forlængst blevet opdaget, og derfor har udgiverne allerede sendt 500 grafiske job i Danmark ud af landet. Jobbene er først og fremmest eksporteret til Norge og Schweiz, som nu har fået travlt med at trykke og sende magasiner til abonnenter i Danmark.

Sagen om magasinmomsen, som sagen også kaldes, har verseret i over 10 år, og de danske folketingspolitikere er opmærksomme på problemet. Men lige nu ligner sagen noget, der er gået i hårdknude. Bl.a. fordi Post Danmark har erklæret, at det vil opkræve DKK 160 i gebyr pr. magasin, hvis det skal til at opkræve momsen i Danmark. Og det vil gøre et abonnement på f.eks. magasinet National Geographic helt ekstremt dyrt for danskere, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: