INVESTERING, FINANSIERING, REVISORER, RÅDGIVNING

Velhaverbanker i stærk fremgang

Flag ARTIKEL 18-04-06 ~4 minutters læsning · 782 ord

De rige strømmer til velhaverbankerne i Luxembourg, der har specialiseret sig i at betjene kunder, der er godt ved muffen. Både Danske Bank og Nordea melder om stærk fremgang i 2005 i det lille hertugdømme, hvor bankhemmeligheden er legendarisk.

Regnskaberne fra de to banker er netop indleveret til myndighederne i Luxembourg, og der er tale om rekordoverskud, selv om Danske Bank har oplevet en enkelt svipser, der har ramt bundlinjen. Boet efter en krakket virksomhed har således krævet 200 millioner kroner retur fra banken. Pengene er sat til side, mens en retssag afgør spørgsmålet, og det trækker selvfølgelig voldsomt ned i overskuddet.

Danske Banks overskud før den store hensættelse var i 2005 på 267 millioner kroner. Det var 70 millioner kroner mere end året før, men den enorme hensættelse betyder, at overskuddet efter skat havner på 45,5 millioner kroner.

Vækst trods svipser

»Driften kører rigtig godt. Vores indtægtsside stiger jo små 30 procent, mens omkostningssiden kun stiger cirka 10 procent,« siger direktør Jørgen Klejnstrup, der er formand for bestyrelsen i banken.

Ifølge bestyrelsesformanden er der en større stigning på det primære område, private banking, end det umiddelbart fremgår af regnskabet.

»Vores private banking-aktiviteter stiger, mens vores erhvervskundeengagementer falder. Tidligere kunne erhvervskunder spare udgifter til stempler ved at optage lån i Luxembourg, men den fordel er væk, og derfor forsvinder de lån efterhånden som de forfalder,« siger Jørgen Klejnstrup.

Danske Banks filial i Luxembourg får i stigende grad henvist kunder fra Norge og Sverige, hvor banken har opbygget et betydeligt filialnet, og endnu en fødekilde er netop kommet til.

»Vores to irske banker kan forhåbentlig også give tilgang af kunder, der flytter uden for hjemlandet,« siger Jørgen Klejnstrup.

Nordea er uden sammenligning den største nordiske bank i Luxembourg, og 2005 var det bedste år nogensinde for banken.

Markedet vokser

»Det er et marked i vækst, og ikke mindst vores salg af fonde er i god fremgang,« siger administrerende direktør Jhon Mortensen fra Nordea i Luxembourg.

Banken havde et overskud før skat på 700 millioner kroner sidste år, og det er 20 procent bedre end året før. Omkostningerne er ellers steget med hele 16 procent - blandt andet på grund nyansættelser af 33 personer, så staben nu tæller 350.

»På private banking-siden har vi udbygget vores kompetence på skatteområdet og formuepleje,« siger Jhon Mortensen.

Gode råd om investeringer i aktier og obligationer er ikke længere nok, når de formuende kunder henvender sig. Private banking, der er den internationale betegnelse for bankerne i Luxembourg, dækker også over rådgivning om skatteregler i det land, som kunderne flytter til, og de kræver også rådgivning om arv, så deres formue ikke forsvinder ud i den blå luft på grund af skattelovgivning og arvelovgivning.

Man skal have adresse i udlandet for at blive kunde hos Nordea eller Danske Bank i Luxembourg. Og det er der også flere og flere der får. Mange lader sig således pensionere i Frankrig eller Spanien, og med de voldsomme prisstigninger på ejerboliger, der har været i Danmark i flere år, flytter mange syd på med en formue. Men i kundekredsen er der også personer, der har solgt deres virksomhed, og på den måde har fået udbetalt flere millioner kroner.

Et stigende antal mennesker er også udstationeret i forbindelse med deres arbejde i kortere eller længere tid, og de vil typisk også benytte sig af bankerne i Luxembourg, der kan rådgive om både skat og pensionsopsparing.

Fonde sælges via andre

»Kompetence er blevet nøgleord for os, fordi konkurrencen stiger, og fordi kunderne efterspørger det. De vil have noget for pengene,« siger Jhon Mortensen.

Udover den personlige rådgivning tilbyder Nordea opsparing i investeringsfonde. Fondene tilbydes ikke blot til bankens egne kunder, men kunder i andre banker kan også købe andele i fondene. Nordea har således den nødvendige markedsføringstilladelse i 16 lande nu.

»Det er et område, vi har udbygget i 2005. Vi har således åbnet et salgskontor i Milano, der skal sælge fondene igennem andre banker og forsikringsselskaber,« forklarer Jhon Mortensen.

Både Jhon Mortensen og Jørgen Klejnstrup ser positivt på fremtidsudsigterne.

»Antallet af velhavende stiger pænt,« siger Jhon Mortensen.

Undersøgelser af blandt andre investeringsbanken Merrill Lynch og konsulent- og revisionsvirksomheden Cap Gemini Ernst &amp

oung bekræfter Jhon Mortensen. Den seneste »World Wealth Report« viser således, at antallet af millionærer målt i amerikanske dollar i løbet af et år steg med syv procent til i alt 8,3 millioner personer.

Banker for millionærer

Danske Bank og Nordea i Luxembourg betjener kun rige kunder, der bor uden for Danmarks grænser. Man skal typisk have 750.000 kroner på kontoen for blot at blive kunde, men langt de fleste har større formuer. Pengene kan stamme fra salg af en virksomhed eller arv. De fleste kunder bor i Sydfrankrig, Sydengland og Spanien.