MELLEMMENNESKELIGT, GENERELT

Mænd giver ikke hånd til kvinder

Flag 19-06-15 ~Et minuts læsning · 118 ord

I Letland foregår det som i mange muslimske lande: Mænd giver ikke hånd til kvinder.

Sådan har danskeren Michelle Nielsen, medarbejder ved Det Danske Kulturinstitut i Riga, oplevet det. I begyndelsen tog hun det personligt. Men sidenhen er hun kommet frem til, at det blot er en uadskillelig del af lettisk kultur.

I begyndelsen af sit ophold i Letland fik Michelle Nielsen det indtryk, at der er mange ligheder mellem letter og danskere. Men sidenhen er hun blevet overbevist om, at der alligevel er en hel del forskelle mellem de to kulturer.

Én ting har de dog til fælles, synes hun. Både danskere og letter er svære at kommeind på livet af, beretter den danske kvinde i artiklen.

Skribentmail: