INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER

Ekstra beskatning af foreninger, der investerer i lavskattelande

Flag 02-02-02 ~Et minuts læsning · 149 ord

De danske lovregler betyder, at aktier fra udenlandske investeringsforeninger beskattes væsentligt hårdere end tilsvarende danske. Det gælder ikke bare beviser fra foreninger i typiske skattely som Cayman Island og Jersey, men også beviser fra amerikanske, engelske og nogle af de svenske fonde.

Problemet er aktieavancebeskatningslovens paragraf 2a, som bestemmer, at afkast fra foreninger, der ligger i eller investerer i såkaldte lavskattelande beskattes som kapitalindkomst frem for som aktieindkomst. Det vil for den typiske investor betyde en skatteprocent på 55 frem for de 40 pct., der betales af afkastet på et dansk investeringsbevis. For mere velstående investorer kan forskellen være endnu højere. Samtidig forhøjes den udenlandske gevinst kunstigt med en pct. pr. år man har beviserne - dog mindst 10 pct., når skatten beregnes.

Skandiabanken har bedt Skatteminister Frode Sørensen gribe ind i sagen. Sker det ikke, er banken parat til at indbringe sagen for EF-Domstolen, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: