INVESTERING, JURA, REGLER, BOLIGEJENDOMME

Investering under sydens sol

Flag ARTIKEL 01-01-08 ~6 minutters læsning · 1167 ord

Er man fast bosat og skattebetalende i Frankrig er der mulighed for en anderledes form for investering end bare aktier eller formueforvaltning. Man kan nemlig skabe sig en skattefri formue under palermes sus.

Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix var en gang Dansk Vestindien. Dannebrog blev strøget på øerne 31. marts 1917 efter salg til Amerikas Forenede Stater. Øerne synes ikke i dag at være et oplagt permanent feriemål for danskere. Dejlige franske øer som Martinique og Gaudeloupe tæt på det gamle Danske Vestindien kan være et alternativ. De er underlagt fransk højhedsret, man betaler med Euros og mobiltelefonen griber en fransk sender. Man er indenrigs i Frankrig og derfor også i EU.

Den særlige Giradin-loven(*) fra 2003 (lov nr. 2003-660 af 21. juli 2003) har til formål at fremme nybyggeri i franske oversøiske områder. På fransk omtales de oversøiske områder DOM/TOM, hvilket er er forkortelser for Domaine Outre Mer og Terrain Outre Mer. Begrebet er en betegnelse for alle Frankrigs besiddelser uden for selve moderlandet (l´hexagone). Réunion bag Madagascar, Tahiti i Polynesien og Ny Guinea i Sydamerika nævnes som eksempler.

Giradin-loven er et udtryk for, at investering i de oversøiske områder stadig ligger den franske stat på sinde. Staten håber således på indirekte vis at kunne anspore fransk bosatte til at støtte den lokale økonomi i DOM/TOM, og som ofte er mindre stabil. Hvis man elsker sydhavsøer, kæmpe strande med kridhvidt sand og kokospalmer er det ideelt at investere i de oversøiske områder. Næsten uanset hvad ens projekt er - køb med henblik på at bo eller leje ud - kan der være tale om en meget fordelagtig handel på det skattemæssige plan.

Frankrig har tradition for støtte til områder gennem skattefradrag. Giradin-loven er en forbedring af de tidligere Pons og Paul-lovene for DOM/TOM. I det franske moderland har man den tilsvarende Robien-lov og den populære Borloo-lov, men som ikke har nær så gode skattemæssige fordele i forhold til Giradin-loven.

Hvor skal man investere?

Man kan overveje at købe fast ejendom i et af de følgende områder: Guadeloupe og Martinique, Saint-Martin, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Ny Kaledonien, Fransk Polynesien, Wallis-og-Fortuna eller på de Franske Sydlige og Antarktiske Territorier (i sidstnævnte kan det knibe med palmer…). For så kan man benytte sig af ordningen i Giradin-loven. Størrelsen af den skattemæssige fordel afhænger af, hvorvidt man køber for at selv at bo der eller for at leje ud, i det udlejning giver det største fradrag.

Investering med henblik på at bosætte sig

Hvis man beslutter sig for at flytte til troperne, kan man købe sig en ny bolig (eller få opført en bolig). Hvis man bruger den som fast bopæl, er der et skattefradrag på 25% på købesummen. Der er tale om et fradrag over 10 år. Sagt med andre ord kan man altså trække 2,5% fra købesummen per år.

Man skal dog være opmærksom på, at fradraget udregnes på basis af en maksimalpris, der i 2007 ligger på 1.959,00 Euros per m2 eksklusive moms, ligegyldigt hvor i DOM/TOM man køber. Hvis man fx. køber en lejlighed i et domæne på 60 m2 andrager fradraget kun 117.540,00 Euros (1.959,00 Euros x 60 m2). Dette beløb kan sættes op, hvis købet er momsbelagt. Der er i givet fald blot et krav, og det er, at man skal bebo ejendommen som fast bopæl i mindst fem år.

Udlejning i fri zone

Man kan opnå et større skattemæssigt fradrag ved investering til udleje. Og igen afhængigt af ejendommens beliggenhed i forhold til by og land.

I den fri zone gælder det, at hvis man ønsker at købe med henblik på at udleje med det samme og så senere at overtage ejendommen til eget brug, så man kan nyde livet under palmernes sus, skal en række betingelser være opfyldt:

Man skal udleje ejendommen i mindst seks år til en lejer, som er udeforstående og som gør den til sin faste bopæl (det vil sige, at man ikke kan leje ud til en person fra sin egen husstand). Men der skal ikke overholdes et loft med hensyn til fastsættelse af husleje eller bekræftelse af lejers indtægtsforhold (fransk regel). Man kan derfor frit fastsætte huslejen. Som udgangspunkt er det dog enklest, at lejen følger nogenlunde de lejepriser, der er herskende for området. Ellers kan man risikere ikke at få nogen lejere og derved gå glip af hele fordelen ved ordningen. For ejendommen skal være udlejet. Det er ikke at søge efter lejere.

På det skattemæssige plan er det en fordelagtig handel eftersom man opnår et skattefradrag på 40% af boligens anskaffelsespris over fem år, det vil sige 8% pr. år. Maksimalprisen er på 1.959,00 Euros per m2 eksklusive moms - eller 2.342,00 Euros pr. m2 inkl. Moms (for momsbelagte handeler). Det areal, der skal tages i betragtning, er det beboelige areal, som under visse omstændigheder kan tilføjes bundstokkenes areal (verandaer og lignende) inden for en grænse af højest 14 m2.

Udlejning i mellemliggende zone

I den mellemliggende zone gælder det, ligesom i den fri zone, at man forpligter sig til at udleje boligen umøbleret i seks år til en lejer, der gør boligen til sin faste bopæl. Heller ikke her må det være en nærstående.

Man kan i den mellemliggende zone få et endnu højere skattefradrag. Det er her på 50% (loftet er det samme som omtalt i den frie zone venfor) over fem år Det vil sige 10% per år. Der er dog en øvre grænse for fastsættelse af huslejeniveau og for lejers økonomiske ressourceformåen. Den årlige leje per beboelig m2 må ikke overstige 140,00 euros (eksklusive diverse udgifter som skatter og istandsættelse) i de oversøiske departementer og Mayotte og 180,00 Euros i Saint-Pierre-Miquelon, Nykaledonien, Fransk Polynesien, Wallis og Fortuna og i De Franske Sydlige og Antarktiske Territorier.

Det areal, der skal tages i betragtning er igen beboelsesarealet. Til dette areal kan man også gerne tilføje bundstokkenes areal, men fortsat inden for en grænse af 14 m2.

Der findes også en anden mulighed for at optimere investeringen med udleje til formål. Såvel i den frie sektor som i den mellemliggende sektor. Det drejer sig om køb i et følsomt byområde, hvilket typisk er den gamle bydel i byer, og hvor renoveringsarbejder m. m. er underlagt strenge krav til områdets historie og oprindelige fremtræden. I følsomme byområder kan man opnå et ekstra skattefradrag på 10%.

For alle ejenddomme gælder det, at hvis der er udstyr til produktion af vedvarende energi, fx. solfangere, kan der opnåes et yderligere skattefradrag på 4%.

Vurder selv

Et er skat, et andet er beliggenhed og øvrige formål. Man skal endelig ikke lade sig forblinde ensidigt af de skattemæssige fordele. Det må anbefales at rejse ud til et påtænkt investeringsområde og selv vurdere egnethed. Til gengæld kan man med Giradin-loven fordelagtigt anskaffe sig en bolig eller en feriebolig i noget der minder om det gamle Dansk Vestindien.

(*) Love i Frankrig navngives ofte efter det parlamentsmedlem eller minister, der har ført en lov igennem. I dette tilfælde Madame Brigitte Giradin, (født 1953), minister under Jean-Pierre Raffarin og Dominique de Villepin.

Mere info: http://www.brahin-klinker.com/articles/sydenssol_dk.html