GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, MEDIER, STATSBORGERSKAB

Svar hjælp til hjemrejse fra udlandet

Flag 27-10-12 ~2 minutters læsning · 283 ord

klip fra Udenrigsministeriet

Carsten Dencker Nielsen, Formand for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet, har bedt os publicere følgende: Vi hører ikke om dem, og vi ser dem ikke. De optræder ikke hverken på TV eller i aviser og magasiner. Men de har brug for hjælp, en håndsrækning eller blot en beskeden støtte.

Danske statsborgere lever og arbejder i stort tal over alt i verden. De fleste klarer sig godt. De er dygtige, flittige og gode repræsentanter for vort land.

Nogle vender hjem til Danmark, når arbejdsopgaverne er løst. Andre bliver ude, men forbliver i hjertet danske. De beholder det danske statsborgerskab.

De sociale systemer rundt omkring i verden er mange steder blevet bedre gennem de senere år, men trods det havner mange mennesker i fattigdom, de bliver syge og har svært ved at få hjælp. De bliver gamle og måske ensomme.

Nationalt Hjælpefond har siden 1920 hjulpet en række danske, syge, ældre eller danske i nød. Fondens kapital er ikke stor, men det er ikke altid hjælpens størrelse, der er afgørende. Som en ældre dansker på et plejehjem skrev: «Tak for den tilsendte pengegave og især tak fordi I tænkte på mig».

Vi ved at «Health Care» er meget forskellig i forskellige lande og i mange tilfælde meget dyr. Nationalt Hjælpefond betalt således f.eks. for en ældre dansker på et plejehjem for en seng! Han havde ikke selv råd til den rigtige hospitalsseng.

Men hvordan finder vi så «dem, vi ikke ser» eller «dem man ikke hører om», som er i nød?

Danske præster er værdifulde kontaktpersoner, værdifulde for den enkelte og værdifulde for fonden. Udenrigstjenesten hjælper os og det samme gør repræsentanter for Danes Worldwide rundt om i verden.

link nederst

Skribentmail:

Mere info: http://www.nationalthjaelpefond.dk/