REJSE, TRANSPORT, FORSIKRING, BILER, FERIEBOLIGER, REVISORER, VILLAER

Xpert-svar om bilforsikring

Flag UDLANDSXPERTERNE 20-02-09 ~3 minutters læsning · 515 ord

Jeg går i følgende svar ud fra, at spørgsmålet går på en fransk indregistreret bil med en dertil hørende fransk ”almindelig” privat bilforsikring.

Efter at have været i telefonisk kontakt med flere franske forsikringsselskaber kan jeg fortælle, at der principielt ikke er noget i vejen for at give lejerne af jeres feriehus mulighed for også at låne jeres bil - mod et tillæg i huslejen. I skal dog naturligvis sikre jer, at den forsikring, som I allerede har eller vælger at tegne, har en passende dækningsgrad.

I Danmark kan man i store træk vælge mellem kun at ansvarsforsikre eller også at kaskoforsikre sin bil. På samme måde kan man i Frankrig vælge kun at ansvarsforsikre sin bil eller desuden at forsikre selve bilen i mindre eller højere grad. I skal være opmærksomme på, om forsikringen dækker personskade (”dommages corporels”) ubegrænset (”sans limitation”). Derudover skal I være opmærksomme på dækningsgraden af materiel skade. De forsikringsselskaber, jeg har været i kontakt med, har alle et maksimalt beløb til dækning af materiel skade (”dommages matériels”), eksempelvis på 100 millioner euro, så teoretisk set vil I ikke være dækket 100 %!

De forsikringsselskaber, jeg har kontaktet, kan principielt alle tegne en privat bilforsikring, der også dækker i tilfælde af, at I låner jeres bil ud i forbindelse med udlejningen af jeres hus. De fleste forsikringsselskaber kræver dog, at de på forhånd har modtaget en kopi af førerens kørekort, således at den person (eller de personer), som I har givet lov til at føre bilen, på forhånd er blevet indskrevet i forsikringen. Det vil som regel være tilstrækkeligt, hvis I tilsender forsikringsselskabet en fax af førerens kørekort. Fordelen ved denne procedure er, at I lader forsikringsselskabet tage ansvaret for at vurdere, om vedkommende lever op til de krav, det pågældende forsikringsselskab stiller til føreren. Disse krav varierer fra selskab til selskab, men de går som regel på, at selskaberne ikke vil forsikre uerfarne førere. Eksempelvis kræver ét forsikringsselskab, at føreren har haft kørekort i mere end tre år, hvorimod ét andet selskab kræver, at føreren er over 23 år gammel og har haft kørekort i mere end to år. Der kan dog også være andre krav, der skal være opfyldt.

Da de forskellige forsikringsselskaber har forskellige betingelser, og da I gerne vil være 100 % sikre på at være dækket ind, må jeg henvise til, at I udbeder jer et skriftligt svar fra det valgte forsikringsselskab på spørgsmålet om, hvorvidt og i så fald på hvilke vilkår det dækker i jeres situation. De store selskaber vil som regel kunne være jer behjælpelige på engelsk, ligesom der også forefindes dansktalende forsikringsagenter i Frankrig, såfremt I ikke føler, at jeres franskkundskaber er tilstrækkelige.

I bør desuden overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at tegne en tillægsforsikring, der dækker jer ind i tilfælde af, at I måtte få brug for juridisk assistance.

Endelig bør I kontakte jeres revisor for at få en afklaring af de skattemæssige konsekvenser, det eventuelt måtte have for jer at leje jeres bil ud sammen med jeres feriehus i Provence.

Med venlig hilsen

Philip Blixen-Finecke

Les Demeures de Provence

Skribentmail: