SOCIAL, SUNDHED, ØKONOMI, BOLIGLEJE, FOLKEPENSION

Xpert-svar om leje af lejlighed i Frankrig

Flag UDLANDSXPERTERNE 21-01-09 ~2 minutters læsning · 262 ord

Kære spørger

Ligesom i Danmark kan man i Frankrig modtage økonomisk hjælp til huslejen. Det, vi i Danmark kender som boligstøtte, hedder i Frankrig: “Aide personnalisée au logement». Det er en offentlig instans, der hedder Caisses d’Allocations Familiales (CAF), der står for tildelingen af støtte. Boligstøtten er ikke betinget af, at man er pensionist, men afhænger derimod af en række kriterier.

Kravene for overhovedet at komme i betragtning til at modtage ovennævnte støtte er følgende:

Boligen skal være din primære bolig – det vil ifølge CAF sige, at du skal være fast bosiddende på adressen i Frankrig i minimum otte måneder om året for at modtage støtten.

Boligen skal leve op til normale standarder.

Du eller din samlever skal stå som lejer på lejekontrakten, og du/I skal betale en husleje.

Støttens størrelse afhænger ligesom i Danmark af flere forskellige faktorer. I Frankrig afhænger støttens størrelse af:

Din alder.

Din civile situation.

Din professionelle situation (du har angivet, at du er pensionist).

Din indkomst.

Boligens karakter.

Boligens beliggenhed.

Huslejens størrelse.

Om du har børn eller forældre, du forsørger (hvilket ikke er unormalt i Frankrig).

Du kan på efterfølgende link lave en beregning af den forventede støtte, du vil kunne opnå: http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/simulationlogement.

Du kan på samme hjemmeside http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/apl ansøge om boligstøtten, men du kan selvfølgelig også henvende dig direkte til et af de mange lokale CAF-kontorer i Frankrig.

Jeg håber, at ovenstående oplysninger vil hjælpe dig til at realisere dit ønske om at flytte til Frankrig. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen

Philip Blixen-Finecke

Skribentmail: